Tin tức

Ngày 23/11 (tính đến 18h), Tây Ninh ghi nhận 616 ca. Tử vong 6 ca.

Ngoài tỉnh: 57 ca. – Huyện Bến Cầu: 64 ca (tăng 46). Trong đó: Long Chữ 01 ca; Long Giang 06 ca; Long Khánh 21 ca; Long Phước 02 ca; Long Thuận 09 ca; Bến Cầu 16 ca; Tiên Thuận 09 ca. – Huyện Châu Thành: 23 ca (giảm 80). Trong đó: An Bình 04 ca; An Cơ 01 ca; Biên Giới 01 ca; Đồng Khởi 01 ca; Hảo Đước 01 ca; Hòa Thạnh 01 ca; Long Vĩnh 06 ca; Ninh Điền 01 ca; Thái Bình 01 ca; Thanh Điền 03 ca; Thành Long 02 ca; Trí Bình 01 ca. – Huyện Dương Minh Châu: 11 ca (giảm 17). Trong đó: Bàu Năng 04 ca; Chà Là 04 ca; Phước Minh 02 ca; Suối Đá 01 ca. – Huyện Gò Dầu: 11 ca (giảm 100). Trong đó: Cẩm Giang 04 ca; Hiệp Thạnh 02 ca; Phước Đông 01 ca; Phước Trạch 01 ca; Thạnh Đức 03 ca. – Thị xã Hòa Thành: 27 ca (giảm 14). Trong đó: Hiệp Tân 02 ca; phường Long Hoa 01 ca; Long Thành Bắc 01 ca; Long Thành Nam 04 ca; Long Thành Trung 08 ca; Trường Đông 02 ca; Trường Hòa 06 ca; Trường Tây 03 ca. – Huyện Tân Biên: 04 ca (giảm 66). Trong đó: Hòa Hiệp 02 ca; Mỏ Công 01 ca; Trà Vong 01 ca. – Huyện Tân Châu: 08 ca (giảm 03). Trong đó: Suối Dây 02 ca; Suối Ngô 03 ca; Tân Hưng 01 ca; Tân Phú 02 ca. – Thành phố Tây Ninh: 49 ca (tăng 35). Trong đó: Hiệp Ninh 31 ca; Ninh Sơn 02 ca; Ninh Thạnh 05 ca; phường I 02 ca; phường II 03 ca; phường III 03 ca; phường IV 03 ca. – Thị xã Trảng Bàng: 362 ca (tăng 188). Trong đó: An Hòa 46 ca; An Tịnh 92 ca; Đôn Thuận 05 ca; Gia Bình 28 ca; Gia Lộc 57 ca; Hưng Thuận 40 ca; Lộc Hưng 27 ca; phường Trảng Bàng 28 ca; Phước Bình 12 ca; Phước Chỉ 27 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.