Chưa được phân loại

Bản đồ Covid tại Tây Ninh chi tiết theo từng địa phương, cập nhật 15h ngày 25/11

Trảng bàng
Bến cầu
Gò dầu
Châu thành
Hoà thành
Dương minh châu
Tân châu
Tân biên
Toàn tỉnh

Bản đồ Covid tại Tây Ninh chi tiết theo từng địa phương, cập nhật 15h ngày 25/11

Nguồn:Tây Ninh Smart

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.