Tin tức

Ngày 29/11 (tính đến 18h), Tây Ninh ghi nhận 725 ca. Tử vong 8 ca.

  • Ngoài tỉnh: 150 ca.
  • Huyện Bến Cầu: 55 ca (tăng 53). Trong đó: An Thạnh 07 ca; Lợi Thuận 02 ca; Long Khánh 01 ca; Long Phước 01 ca; Long Thuận 04 ca; thị trấn Bến Cầu 03 ca; Tiên Thuận 37 ca.
  • Huyện Châu Thành: 08 ca (giảm 61). Trong đó: An cơ 01 ca; Biên Giới 01 ca; Đồng Khởi 01 ca; Long Vĩnh 01 ca; Thành Long 04 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 06 ca (giảm 149). Trong đó: Bàu Năng 01 ca; Bến Củi 01 ca; Cầu Khởi 03 ca; Truông Mít 01 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 121 ca (tăng 121). Trong đó: Bàu Đồn 01 ca; Cẩm Giang 33 ca; Hiệp Thạnh 02 ca; Phước Đông 14 ca; Phước Thạnh 09 ca; Phước Trạch 15 ca; Thạnh Đức 27 ca; Thanh Phước 13 ca; thị trấn Gò Dầu 07 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 104 ca (tăng 100). Trong đó: Hiệp Tân 22 ca; phường Long Hoa 14 ca; Long Thành Bắc 11 ca; Long Thành Nam 10 ca; Long Thành Trung 17 ca; Trường Đông 16 ca; Trường Hòa 13 ca; Trường Tây 01 ca.
  • Huyện Tân Biên: 75 ca (giảm 04). Trong đó: Mỏ Công 01 ca; Tân Bình 03 ca; Tân Lập 21 ca; Tân Phong 23 ca; Thạnh Bình 11 ca; thị trấn Tân Biên 09 ca; Trà Vong 07 ca.
  • Huyện Tân Châu: 01 ca (giảm 05): Suối Ngô.
  • Thành phố Tây Ninh: 04 ca (giảm 60). Trong đó: Ninh Sơn 02 ca; Ninh Thạnh 01 ca; Tân Bình 01 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 201 ca (giảm 06). Trong đó: An Hòa 67 ca; An Tịnh 105 ca; Gia Bình 01 ca; Gia Lộc 19 ca; Lộc Hưng 02 ca; phường Trảng Bàng 02 ca; Phước Chỉ 05 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.