Chưa được phân loại

Từ 18h 3/12 đến 18h 4/12 Tây Ninh ghi nhận 790ca dương tính ( TĂNG 12 ca so với hôm qua) Có 14 ca t.ử

  • Ngoài tỉnh: 41 ca.
  • Huyện Bến Cầu: 58 ca (giảm 20). Trong đó: An Thạnh 04 ca; Lợi Thuận 52 ca; thị trấn Bến Cầu 02 ca.
  • Huyện Châu Thành: 118 ca (tăng 21). Trong đó: An Cơ 02 ca; Biên Giới 01 ca; Hảo Đước 01 ca; Hòa Hội 03 ca; Hòa Thạnh 09 ca; Long Vĩnh 10 ca; Ninh Điền 03 ca; Phước Vinh 04 ca; Thái Bình 20 ca; Thanh Điền 46 ca; Thành Long 15 ca; thị trấn Châu Thành 04 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 62 ca (giảm 57). Trong đó: Bàu Năng 10 ca; Bến Củi 02 ca; Cầu Khởi 03 ca; Chà Là 09 ca; xã Phan 14 ca; thị trấn DMC 04 ca; Truông Mít 20 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 248 ca (tăng 187). Trong đó: Bàu Đồn 16 ca; Cẩm Giang 39 ca; Hiệp Thạnh 22 ca; Phước Đông 40 ca; Phước Thạnh 01 ca; Phước Trạch 24 ca; Thạnh Đức 59 ca; Thanh Phước 31 ca; thị trấn Gò Dầu 16 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 14 ca (giảm 78). Trong đó: Hiệp Tân 01 ca; phường Long Hoa 01 ca; Long Thành Bắc 01 ca; Long Thành Trung 03 ca; Trường Đông 04 ca; Trường Tây 04 ca.
  • Huyện Tân Biên: 28 ca (giảm 37). Trong đó: Hòa Hiệp 01 ca; Mỏ Công 01 ca; Tân Phong 12 ca; Thạnh Bình 04 ca; Thạnh Tây 02 ca; thị trấn Tân Biên 01 ca; Trà Vong 07 ca.
  • Huyện Tân Châu: 42 ca (giảm 22). Trong đó: Suối Dây 05 ca; Tân Đông 02 ca; Tân Hà 05 ca; Tân Hiệp 02 ca; Tân Hòa 01 ca; Tân Hưng 02 ca; Tân Phú 19 ca; Tân Thành 02 ca; thị trấn Tân Châu: 04 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 08 ca (giảm 106). Trong đó: Ninh Thạnh 04 ca; phường I 03 ca; phường III 01 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 171 ca (tăng 85). Trong đó: An Hòa 09 ca; An Tịnh 57 ca; Đôn Thuận 18 ca; Gia Bình 14 ca; Gia Lộc 14 ca; Hưng Thuận 09 ca; Lộc Hưng 07 ca; phường Trảng Bàng 16 ca; Phước Bình 14 ca; Phước Chỉ 13 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.