admin

TÂY NINH… liên tục lập kỷ lục đáng lo … 860 ca dương tính và 13 tử vong trong ngày 6/12, lũy kế tử vong 332 ca…

Ngoài tỉnh: 02 ca.

  • Huyện Bến Cầu: 54 ca (tăng 17). Trong đó: An Thạnh 02 ca; Lợi Thuận 29 ca; Long Chữ 10 ca; Long Phước 01 ca; thị trấn Bến Cầu 12 ca.
  • Huyện Châu Thành: 97 ca (tăng 74). Trong đó: An Bình 19 ca; An Cơ 03 ca; Đồng Khởi 03 ca; Hảo Đước 02 ca; Hòa Hội 01 ca; Hòa Thạnh 22 ca; Long Vĩnh 03 ca; Ninh Điền 01 ca; Phước Vinh 03 ca; Thái Bình 14 ca; Thanh Điền 17 ca; Thành Long 04 ca; thị trấn Châu Thành 01 ca; Trí Bình 04 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 129 ca (tăng 09). Trong đó: Bàu Năng 22 ca; Bến Củi 20 ca; Cầu Khởi 07 ca; Chà Là 07 ca; Lộc Ninh 19 ca; xã Phan 06 ca; Phước Minh 10 ca; Phước Ninh 06 ca; Suối Đá 11 ca; thị trấn DMC 01 ca; Truông Mít 20 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 401 ca (tăng 239). Trong đó: Bàu Đồn 76 ca; Cẩm Giang 47 ca; Hiệp Thạnh 47 ca; Phước Đông 105 ca; Phước Thạnh 03 ca; Phước Trạch 25 ca; Thạnh Đức 37 ca; Thanh Phước 38 ca; thị trấn Gò Dầu 23 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 02 ca (giảm 132): Long Thành Bắc.
  • Huyện Tân Biên: 13 ca (giảm 35). Trong đó: Mỏ Công 01 ca; Tân Bình 02 ca; Thạnh Bình 03 ca; thị trấn Tân Biên 01 ca; Trà Vong 06 ca.
  • Huyện Tân Châu: 50 ca (tăng 17). Trong đó: Suối Ngô 08 ca; Tân Đông 01 ca; Tân Hà 04 ca; Tân Hiệp 07 ca; Tân Hòa 02 ca; Tân Hội 03 ca; Tân Hưng 07 ca; Tân Thành 01 ca; Thạnh Đông 03 ca; thị trấn Tân Châu 14 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 90 ca (tăng 33). Trong đó: Bình Minh 08 ca; Hiệp Ninh 16 ca; Ninh Sơn 20 ca; Ninh Thạnh 06 ca; phường II 04 ca; phường III 18 ca; phường IV 14 ca; Thạnh Tân 04 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 22 ca (giảm 103). Trong đó: An Tịnh 20 ca; Phước Bình 02 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.