Chưa được phân loại

TÂY NINH ngày 7/12 có 866 ca dương tính, tử vong 14 ca

  • Ngoài tỉnh: 31 ca.
  • Huyện Bến Cầu: 46 ca (giảm 08). Trong đó: Lợi Thuận 18 ca; Long Chữ 03 ca; Long Giang 02 ca; Long Phước 05 ca; Long Thuận 06 ca; thị trấn Bến Cầu 12 ca.
  • Huyện Châu Thành: 55 ca (giảm 42). Trong đó: An Bình 07 ca; An Cơ 04 ca; Biên Giới 03 ca; Đồng Khởi 04 ca; Hảo Đước 03 ca; Hòa Hội 02 ca; Hòa Thạnh 05 ca; Long Vĩnh 02 ca; Ninh Điền 02 ca; Thái Bình 05 ca; Thanh Điền 03 ca; Thành Long 06 ca; thị trấn Châu Thành 04 ca; Trí Bình 05 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 66 ca (giảm 63). Trong đó: Bàu Năng 13 ca; Bến Củi 04 ca; Chà Là 03 ca; Lộc Ninh 11 ca; xã Phan 07 ca; Phước Minh 13 ca; Suối Đá 03 ca; Truông Mít 12 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 216 ca (giảm 185). Trong đó: Bàu Đồn 10 ca; Cẩm Giang 21 ca; Hiệp Thạnh 30 ca; Phước Đông 66 ca; Phước Thạnh 10 ca; Phước Trạch 19 ca; Thạnh Đức 27 ca; Thanh Phước 02 ca; thị trấn Gò Dầu 31 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 102 ca (tăng 100). Trong đó: Hiệp Tân 13 ca; phường Long Hoa 17 ca; Long Thành Bắc 10 ca; Long Thành Nam 10 ca; Long Thành Trung 13 ca; Trường Đông 12 ca; Trường Hòa 12 ca; Trường Tây 15 ca.
  • Huyện Tân Biên: 39 ca (tăng 26). Trong đó: Hòa Hiệp 06 ca; Mỏ Công 03 ca; Tân Bình 01 ca; Tân Lập 07 ca; Tân Phong 04 ca; Thạnh Bắc 07 ca; Thạnh Bình 01 ca; Thạnh Tây 01 ca; thị trấn Tân Biên 08 ca; Trà Vong 01 ca.
  • Huyện Tân Châu: 25 ca (giảm 25). Trong đó: Suối Dây 05 ca; Tân Đông 02 ca; Tân Hà 04 ca; Tân Hiệp 01 ca; Tân Hòa 05 ca; Tân Hưng 05 ca; Tân Thành 03 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 88 ca (giảm 02). Trong đó: Bình Minh 09 ca; Hiệp Ninh 12 ca; Ninh Sơn 14 ca; Ninh Thạnh 11 ca; phường I 03 ca; phường II 07 ca; phường III 13 ca; phường IV 09 ca; Tân Bình 06 ca; Thạnh Tân 04 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 198 ca (tăng 176). Trong đó: An Hòa 14 ca; An Tịnh 11 ca; Đôn Thuận 29 ca; Gia Bình 15 ca; Gia Lộc 28 ca; Hưng Thuận 06 ca; Lộc Hưng 21 ca; phường Trảng Bàng 19 ca; Phước Bình 31 ca; Phước Chỉ 24 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.