Chưa được phân loại

Ngày 9/12, Tây Ninh có 16 ca tử vong; 864 ca nhiễm.

  • Ngoài tỉnh: 19 ca.
  • Huyện Bến Cầu: 96 ca (tăng 36). Trong đó: An Thạnh 02 ca; Lợi Thuận 26 ca; Long Chữ 11 ca; Long Giang 04 ca; Long Khánh 06 ca; Long Phước 01 ca; Long Thuận 06 ca; thị trấn Bến Cầu 17 ca; Tiên Thuận 23 ca.
  • Huyện Châu Thành: 296 ca (tăng 217). Trong đó: An Bình 17 ca; An Cơ 19 ca; Biên Giới 11 ca; Đồng Khởi 19 ca; Hảo Đước 12 ca; Hòa Hội 15 ca; Hòa Thạnh 27 ca; Long Vĩnh 17 ca; Ninh Điền 09 ca; Phước Vinh 22 ca; Thái Bình 26 ca; Thanh Điền 27 ca; Thành Long 19 ca; thị trấn Châu Thành 24 ca; Trí Bình 32 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 05 ca (giảm 91). Trong đó: Bàu Năng 01 ca; Lộc Ninh 01 ca; xã Phan 01 ca; Truông Mít 02 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 65 ca (tăng 30). Trong đó: Bàu Đồn 05 ca; Cẩm Giang 22 ca; Hiệp Thạnh 05 ca; Phước Đông 07 ca; Phước Thạnh 03 ca; Phước Trạch 02 ca; Thạnh Đức 04 ca; Thanh Phước 10 ca; thị trấn Gò Dầu 07 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 141 ca (tăng 60). Trong đó: Hiệp Tân 01 ca; phường Long Hoa 02 ca; Long Thành Bắc 26 ca; Long Thành Nam 17 ca; Trường Đông 47 ca; Trường Hòa 23 ca; Trường Tây 25 ca.
  • Huyện Tân Biên: 03 ca (giảm 61). Trong đó: Thạnh Tây 01 ca; thị trấn Tân Biên 02 ca.
  • Huyện Tân Châu: 106 ca (tăng 59). Trong đó: Suối Dây 03 ca; Suối Ngô 17 ca; Tân Đông 12 ca; Tân Hà 08 ca; Tân Hiệp 07 ca; Tân Hòa 05 ca; Tân Hưng 15 ca; Tân Phú 09 ca; Tân Thành 13 ca; Thạnh Đông 09 ca; thị trấn Tân Châu 08 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 39 ca (giảm 18). Trong đó: Bình Minh 02 ca; Hiệp Ninh 10 ca; Ninh Sơn 05 ca; phường I 17 ca; phường II 01 ca; phường IV 03 ca; Tân Bình 01 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 94 ca (giảm 198). Trong đó: An Hòa 65 ca; An Tịnh 23 ca; Gia Bình 01 ca; Gia Lộc 01 ca; Phước Bình 01 ca; Phước Chỉ 03 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.