admin

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Cập nhật từ 18g00 ngày 11/12/2021 đến 18g00 12/12/2021)Số ca mắc mới: 868 ca
Điều trị khỏi và xuất viện: 1.937 ca Tử vong: 07 ca

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Cập nhật từ 18g00 ngày 11/12/2021 đến 18g00 12/12/2021)
Số ca mắc mới: 868 ca
Điều trị khỏi và xuất viện: 1.937 ca
Tử vong: 07 ca

  • Huyện Bến Cầu: 82 ca (tăng 25). Trong đó: Lợi Thuận 33 ca; Long Chữ 07 ca; Long Giang 08 ca; Long Khánh 03 ca; Long Thuận 08 ca; thị trấn Bến Cầu 15 ca; Tiên Thuận 08 ca.
  • Huyện Châu Thành: 142 ca (giảm 20). Trong đó: An Bình 07 ca; Biên Giới 02 ca; Đồng Khởi 15 ca; Hảo Đước 12 ca; Hòa Hội 02 ca; Hòa Thạnh 11 ca; Long Vĩnh 08 ca; Ninh Điền 03 ca; Phước Vinh 11 ca; Thái Bình 22 ca; Thanh Điền 09 ca; Thành Long 17 ca; thị trấn Châu Thành 13 ca; Trí Bình 10 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 108 ca (giảm 60). Trong đó: Bàu Năng 02 ca; Bến Củi 10 ca; Cầu Khởi 12 ca; Chà Là 10 ca; Lộc Ninh 09 ca; xã Phan 05 ca; Phước Minh 13 ca; Phước Ninh 10 ca; Suối Đá 11 ca; thị trấn DMC 04 ca; Truông Mít 22 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 37 ca (tăng 15). Trong đó: Bàu Đồn 03 ca; Cẩm Giang 02 ca; Hiệp Thạnh 02 ca; Phước Đông 04 ca; Phước Thạnh 03 ca; Phước Trạch 04 ca; Thạnh Đức 04 ca; Thanh Phước 08 ca; thị trấn Gò Dầu 07 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 27 ca (tăng 03). Trong đó: Hiệp Tân 05 ca; phường Long Hoa 07 ca; Long Thành Bắc 03 ca; Long Thành Nam 05 ca; Trường Đông 03 ca; Trường Tây 04 ca.
  • Huyện Tân Biên: 72 ca (tăng 24). Trong đó: Hòa Hiệp 05 ca; Mỏ Công 14 ca; Tân Bình 07 ca; Tân Lập 10 ca; Tân Phong 02 ca; Thạnh Bắc 01 ca; Thạnh Bình 12 ca; Thạnh Tây 03 ca; thị trấn Tân Biên 06 ca; Trà Vong 12 ca.
  • Huyện Tân Châu: 79 ca (tăng 31). Trong đó: Suối Dây 05 ca; Suối Ngô 27 ca; Tân Đông 04 ca; Tân Hà 04 ca; Tân Hiệp 03 ca; Tân Hòa 11 ca; Tân Hội 01 ca; Tân Hưng 02 ca; Tân Phú 09 ca; Tân Thành 02 ca; thị trấn Tân Châu 11 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 17 ca (giảm 09). Trong đó: Bình Minh 01 ca; Hiệp Ninh 02 ca; Ninh Thạnh 02 ca; phường II 05 ca; phường III 02 ca; phường IV 03 ca; Tân Bình 02 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 266 ca (tăng 12). Trong đó: An Hòa 01 ca; An Tịnh 72 ca; Đôn Thuận 45 ca; Gia Bình 25 ca; Gia Lộc 34 ca; Hưng Thuận 13 ca; Lộc Hưng 21 ca; Phước Bình 15 ca; Phước Chỉ 15 ca; phường Trảng Bàng 25 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.