admin

Trong các ngày từ 20/12/2021 đến 26/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

Trong các ngày từ 20/12/2021 đến 26/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH :
 • Ngày 26/12/2021: Khu phố 2, 7 phường 3 từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 2, 3 phường 1; khu phố Ninh Trung, Ninh Thành, Ninh Bình phường Ninh Sơn và các xã Bình Minh, Thạnh Tân, Tân Bình từ 07giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ HÒA THÀNH :
 • Ngày 20/12/2021: Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 21/12/2021: Ấp Trường Phú xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/12/2021: Phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây; ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông và xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :
 • Ngày 20/12/2021: Khu phố Hòa Hội phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 21/12/2021: Khu phố Lộc Thọ, Lộc Chánh, Lộc Thanh, Lộc Hòa, Lộc Châu, Lộc Tân phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Tân xã Phước Bình và ấp Phước Đông xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Trung, Phước Bình xã Phước Chỉ từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 22/12/2021: Khu phố An Lợi phường An Hòa và khu phố An Bình phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 11giờ30. Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 23/12/2021: Khu phố Gia Lâm, Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 26/12/2021: KCX Linh Trung 3; KCN Thành Thành Công; đường số 6, 7, 8 KCN Trảng Bàng và khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :
 • Ngày 20/12/2021: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 21/12/2021: Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 22/12/2021: Khu phố 2 Thị trấn và ấp Phước Hội xã Suối Đá từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 23/12/2021: Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 26/12/2021: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, Thuận Bình xã Truông Mít và ấp Lộc Tân, Lộc Trung xã Lộc Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN CHÂU THÀNH :
 • Ngày 26/12/2021: Ấp Tua Hai, Bình Lương xã Đồng Khởi từ 07giờ30 đến 11giờ30. Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi; ấp Bình Lợi xã Hảo Đước; ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình; ấp Nam Bến Sỏi, Thành Bắc, Thành Đông, Thành Tây xã Thành Long; ấp Bưng Rò, Hòa An xã Hòa Hội và các xã An Cơ, Phước Vinh, Ninh Điền từ 07giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN GÒ DẦU :
 • Ngày 20/12/2021: Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh và ấp Suối Cao B xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 21/12/2021: Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 22/12/2021: Khu phố Rạch Sơn Thị trấn và ấp Phước Đức xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 23/12/2021: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức và ấp 3 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/12/2021: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức từ 07giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU :
 • Ngày 20/12/2021: Ấp Long Cường xã Long Khánh và ấp Phước Trung xã Long Phước từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 26/12/2021: Ấp Long Bình xã Long Chữ; ấp

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.