admin

TINH COVID-19 ngày 16/12. Tử vong 19 ca (kỷ lục) lũy kế 460 ca, dương tính 867 ca

3. Phân theo nơi cư trú- Ngoài tỉnh: 37 ca.-

Huyện Bến Cầu: 101 ca (tăng 76). Trong đó: An Thạnh 04 ca; Lợi Thuận 09 ca; Long Chữ 06 ca; Long Giang 10 ca; Long Khánh 09 ca; Long Thuận 10 ca; thị trấn Bến Cầu 10 ca; Tiên Thuận 43 ca.-

Huyện Châu Thành: 35 ca (tăng 25). Trong đó: An Bình 01 ca; Biên Giới 02 ca; Đồng Khởi 02 ca; Hảo Đước 04 ca; Hòa Hội 01 ca; Hòa Thạnh 02 ca; Phước Vinh 01 ca; Thái Bình 04 ca; Thanh Điền 09 ca; Thành Long 04 ca; thị trấn Châu Thành 05 ca.-

Huyện Dương Minh Châu: 52 ca (giảm 358). Trong đó: Bàu Năng 08 ca; Bến Củi 01 ca; Cầu Khởi 08 ca; Chà Là 04 ca; Lộc Ninh 05 ca; Phước Minh 04 ca; Phước Ninh 01 ca; Suối Đá 06 ca; thị trấn DMC 02 ca; Truông Mít 12 ca; xã Phan 01 ca.- Huyện Gò Dầu: 10 ca (tăng 01). Trong đó: Bàu Đồn 01 ca; Cẩm Giang 03 ca; Phước Đông 01 ca; Thạnh Đức 02 ca; Thanh Phước 01 ca; thị trấn Gò Dầu 02 ca.-

Thị xã Hòa Thành: 33 ca (tăng 23). Trong đó: Hiệp Tân 04 ca; phường Long Hoa 07 ca; Long Thành Bắc 04 ca; Long Thành Nam 01 ca; Long Thành Trung 04 ca; Trường Hòa 05 ca; Trường Tây 08 ca.-

Huyện Tân Biên: 207 ca (tăng 202). Trong đó: Hòa Hiệp 13 ca; Mỏ Công 25 ca; Tân Bình 13 ca; Tân Lập 21 ca; Tân Phong 39 ca; Thạnh Bắc 06 ca; Thạnh Bình 14 ca; Thạnh Tây 30 ca; thị trấn Tân Biên 21 ca; Trà Vong 25 ca.-

Huyện Tân Châu: 101 ca (tăng 29). Trong đó: Suối Dây 06 ca; Suối Ngô 10 ca; Tân Đông 04 ca; Tân Hà 43 ca; Tân Hòa 10 ca; Tân Hội 05 ca; Tân Hưng 04 ca; Tân Phú 05 ca; Tân Thành 06 ca; Thạnh Đông 03 ca; thị trấn Tân Châu 05 ca.-

Thành phố Tây Ninh: 53 ca (tăng 39). Trong đó: Bình Minh 03 ca; Hiệp Ninh 08 ca; Ninh Sơn 07 ca; Ninh Thạnh 10 ca; phường I 09 ca; phường II 01 ca; phường III 06 ca; phường IV 04 ca; Tân Bình 01 ca; Thạnh Tân 04 ca.-

Thị xã Trảng Bàng: 238 ca (giảm 25). Trong đó: An Hòa 03 ca; An Tịnh 42 ca; Đôn Thuận 13 ca; Gia Bình 25 ca; Gia Lộc 43 ca; Hưng Thuận 31 ca; Lộc Hưng 33 ca; Phước Bình 24 ca; Phước Chỉ 19 ca; phường Trảng Bàng 05 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.