Tin tức

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Cập nhật từ 18g00 ngày 29/12/2021 đến 18g00 30/12/2021 Số ca mắc mới: 907 ca Điều trị khỏi và xuất viện: 1.139 ca Tử vong: 09 ca

  • Ngoài tỉnh: 40 ca.
  • Huyện Bến Cầu: 78 ca (giảm 11). Trong đó: An Thạnh 02 ca; Lợi Thuận 05 ca; Long Chữ 07 ca; Long Giang 03 ca; Long Khánh 13 ca; Long Phước 01 ca; Long Thuận 17 ca; thị trấn Bến Cầu 12 ca; Tiên Thuận 18 ca.
  • Huyện Châu Thành: 40 ca (tăng 27). Trong đó: An Bình 02 ca; An Cơ 02 ca; Biên Giới 02 ca; Đồng Khởi 06 ca; Hòa Thạnh 03 ca; Long Vĩnh 04 ca; Ninh Điền 05 ca; Phước Vinh 01 ca; Thái Bình 06 ca; Thanh Điền 03 ca; Thành Long 02 ca; thị trấn Châu Thành 02 ca; Trí Bình 02 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 52 ca (giảm 68). Trong đó: Bàu Năng 04 ca; Bến Củi 01 ca; Cầu Khởi 01 ca; Chà Là 17 ca; Lộc Ninh 03 ca; Phước Ninh 10 ca; Suối Đá 14 ca; thị trấn DMC 01 ca; Truông Mít 01 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 24 ca (tăng 08). Trong đó: Bàu Đồn 04 ca; Cẩm Giang 01 ca; Hiệp Thạnh 01 ca; Phước Đông 06 ca; Phước Thạnh 02 ca; Phước Trạch 01 ca; Thạnh Đức 03 ca; Thanh Phước 01 ca; thị trấn Gò Dầu 05 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 66 ca (tăng 37). Trong đó: Hiệp Tân 06 ca; phường Long Hoa 10 ca; Long Thành Bắc 13 ca; Long Thành Nam 07 ca; Long Thành Trung 07 ca; Trường Đông 05 ca; Trường Hòa 05 ca; Trường Tây 13 ca.
  • Huyện Tân Biên: 264 ca (tăng 119). Trong đó: Hòa Hiệp 19 ca; Mỏ Công 37 ca; Tân Bình 18 ca; Tân Lập 27 ca; Tân Phong 49 ca; Thạnh Bắc 06 ca; Thạnh Bình 22 ca; Thạnh Tây 18 ca; thị trấn Tân Biên 38 ca; Trà Vong 30 ca.
  • Huyện Tân Châu: 83 ca (tăng 05). Trong đó: Suối Dây 02 ca; Suối Ngô 24 ca; Tân Đông 06 ca; Tân Hà 03 ca; Tân Hiệp 10 ca; Tân Hòa 04 ca; Tân Hội 12 ca; Tân Hưng 12 ca; Tân Phú 04 ca; Tân Thành 02 ca; Thạnh Đông 03 ca; thị trấn Tân Châu 01 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 58 ca (tăng 26). Trong đó: Bình Minh 06 ca; Hiệp Ninh 10 ca; Ninh Sơn 10 ca; Ninh Thạnh 07 ca; phường I 14 ca; phường II 01 ca; phường III 05 ca; phường IV 05 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 202 ca (giảm 137). Trong đó: An Tịnh 55 ca; Đôn Thuận 20 ca; Gia Bình 17 ca; Gia Lộc 22 ca; Lộc Hưng 31 ca; Phước Bình 26 ca; Phước Chỉ 12 ca; phường Trảng Bàng 19 ca

Đề nghị người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế + #VACCINE, để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.