Tin tức

Cập nhật mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 18 giờ ngày 04.01.2022

  • Ngoài tỉnh: 07 ca.
  • Huyện Bến Cầu: 91 ca (tăng 12). Trong đó: An Thạnh 01 ca; Lợi Thuận 14 ca; Long Chữ 09 ca; Long Giang 09 ca; Long Khánh 09 ca; Long Thuận 14 ca; thị trấn Bến Cầu 12 ca; Tiên Thuận 23 ca.
  • Huyện Châu Thành: 33 ca (không tăng giảm). Trong đó: An Cơ 02 ca; Biên Giới 01 ca; Đồng Khởi 01 ca; Long Vĩnh 01 ca; Phước Vinh 02 ca; Thanh Điền 23 ca; Trí Bình 02 ca; thị trấn Châu Thành 01 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 169 ca (giảm 20). Trong đó: Bàu Năng 14 ca; Bến Củi 07 ca; Cầu Khởi 22 ca; Chà Là 13 ca; Lộc Ninh 16 ca; xã Phan 06 ca; Phước Minh 08 ca; Phước Ninh 15 ca; Suối Đá 15 ca; thị trấn DMC 21 ca; Truông Mít 32 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 10 ca (giảm 03). Trong đó: Cẩm Giang 01 ca; Hiệp Thạnh 01 ca; Phước Đông 04 ca; Phước Thạnh 01 ca; Phước Trạch 02 ca; Thạnh Đức 01 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 30 ca (giảm 04). Trong đó: Hiệp Tân 04 ca; phường Long Hoa 01 ca; Long Thành Bắc 08 ca; Long Thành Nam 01 ca; Long Thành Trung 03 ca; Trường Đông 05 ca; Trường Hòa 01 ca; Trường Tây 07 ca.
  • Huyện Tân Biên: 181 ca (tăng 165). Trong đó: Hòa Hiệp 12 ca; Mỏ Công 33 ca; Tân Bình 09 ca; Tân Lập 11 ca; Tân Phong 21 ca; Thạnh Bắc 13 ca; Thạnh Bình 17 ca; Thạnh Tây 28 ca; thị trấn Tân Biên 19 ca; Trà Vong 18 ca.
  • Huyện Tân Châu: 36 ca (giảm 101). Trong đó: Tân Đông 02 ca; Tân Hà 07 ca; Tân Hiệp 08 ca; Tân Hòa 01 ca; Tân Hưng 01 ca; Tân Thành 07 ca; Thạnh Đông 06 ca; thị trấn Tân Châu 04 ca.
  • Thành phố Tây Ninh: 93 ca (giảm 08). Trong đó: Bình Minh 10 ca; Hiệp Ninh 19 ca; Ninh Sơn 27 ca; Ninh Thạnh 01 ca; phường I 07 ca; phường II 02 ca; phường III 16 ca; phường IV 09 ca; Tân Bình 02 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 251 ca (giảm 06). Trong đó: An Hòa 78 ca; An Tịnh 19 ca; Đôn Thuận 14 ca; Gia Bình 12 ca; Gia Lộc 18 ca; Hưng Thuận 29 ca; Lộc Hưng 23 ca; Phước Bình 14 ca; Phước Chỉ 16 ca; phường Trảng Bàng 28 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.