admin

Kể từ 0 giờ ngày 16.1.2022, các cơ sở dịch vụ karaoke, massage, internet được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch.

Theo UBND tỉnh, kể từ sau khi ban hành Công văn số 4150/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới và tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, hạn chế quy mô một số hoạt động tập trung đông người; đến nay, tình hình địch bệnh cơ bản được kiểm soát. Để tạo điều kiện phục hồi các hoạt động kinh tế – xã hội, vừa bảo đảm an toàn sức khoẻ cho nhân dân trong điều kiện bình thường mới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phổ tiếp tục chỉ đạo linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn người dân, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch… chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống, dịch theo quy định; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện “5K”; khai báo, quét mã QR tại các điểm vào ra nơi cộng cộng; xử lý các trường hợp vi phạm.

Cơ sở dịch vụ karaoke được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch

Trừ quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, kể từ 0 giờ ngày 16.1.2022, các cơ sở dịch vụ karaoke, massage, internet được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phổ kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ theo cấp độ dịch của từng địa phương, an toàn, hiệu quả.

Căn cứ vào cấp độ dịch bệnh (xác định theo phạm vi cấp xã) để tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn, uống; hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch; cưới, hỏi, hiếu, hỉ, tang chế; các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ “5K”.

Căn cứ vào cấp độ dịch bệnh của tỉnh và của từng địa phương, các địa phương chỉ đạo, điều chỉnh giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho phù hợp.

Nguồn:https://baotayninh.vn/ke-tu-0-gio-ngay-16-1-2022-cac-co-so-dich-vu-karaoke-massage-internet-duoc-phep-hoat-dong-tro-lai-a141087.html

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.