admin

Lịch cúp điện của các huyện

Trong các ngày từ 24/01/2022 đến 30/01/2022,

 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH
 • Ngày 24/01/2022: Khu phố 5 phường 3 và khu phố Ninh An phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2022: Khu phố 2, 3, 4 phường 4 từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2022: Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2022: Khu phố 6 phường 3 và khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG
 • Ngày 24/01/2022: Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Mỹ xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 25/01/2022: Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng và ấp Bà Nhã xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2022: Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2022: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 28/01/2022: Khu phố Lộc Thành phường Trảng Bàng và khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :
 • Ngày 24/01/2022: Tổ 10 ấp B4 xã Phước Minh và ấp Bàu Dài xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2022: Tổ 3 ấp B2 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2022: Ấp Bình Linh xã Chà Là; ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi và ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2022: Ấp Thuận An xã Truông Mít và ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 28/01/2022: Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN GÒ DẦU
 • Ngày 24/01/2022: Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh và ấp Đường Long xã Thạnh Đức từ 07giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2022: Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A Thị trấn và ấp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông từ 07giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2022: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức từ 07giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU
 • Ngày 24/01/2022: Ấp Ngã Tắc, Long Hưng xã Long Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 25/01/2022: Ấp Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn, Xóm Lò, Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN CHÂU
 • Ngày26/01/2022: Ấp Đồng Rùm xã Tân Thành từ 08giờ đến 11giờ30.
 1. HUYỆN TÂN BIÊN
 • Ngày 24/01/2022: Tổ 2, 4, 6 ấp Cầu xã Tân Phong từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Trại Bí xã Tân Phong từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày25/01/2022: Tổ 3, 5 ấp Cầu xã Tân Phong; tổ 3 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc; tổ 6 ấp 3 xã Trà Vong và tổ 3 ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 2 ấp 3 xã Trà Vong từ 13giờ30 đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.