admin

Thông báo: Lịch ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 07/02/2022 đến 20/02/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH

– Ngày 10/02/2022: Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh từ 08 giờ đến 17 giờ. Khu phố 7 phường 3 từ 13 giờ 30 đến 17giờ.

– Ngày 11/02/2022: Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh và khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn từ 08 giờ đến 17giờ.

– Ngày 12/02/2022: Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 14/02/2022: Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn từ 08 giờ đến 17giờ.

– Ngày 15/02/2022: Khu phố 1 phường 3 từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 16/02/2022: Khu phố 4 phường 2 từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 17/02/2022: Khu phố Ninh Lộc, Ninh Tân phường Ninh Sơn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 18/02/2022: Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 19/02/2022: Khu phố 4 phường 3 và khu phố 4, 6 phường 4 từ 08 giờ đến 17 giờ.

2. THỊ XÃ HÒA THÀNH

– Ngày 11/02/2022: Khu phố Long Đại, Sân Cu phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây và ấp Trường Thọ xã Trường Hòa từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 12/02/2022: Ấp Trường Lưu, Trường Phú, Năm Trại xã Trường Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 15/02/2022: Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 19/02/2022: Ấp Trường Phước xã Trường Tây từ 08 giờ đến 17 giờ.

3. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 08/02/2022: Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 09/02/2022: Khu phố Hòa Hội, An Hội phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 10/02/2022: Khu phố Bàu Mây phường An Tịnh từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 11/02/2022: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 14/02/2022: Khu phố Hòa Bình phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 15/02/2022: Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận từ 07 giờ 30 đến 17 giờ. Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 17/02/2022: Ấp Bến Kinh xã Đôn Thuận từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 18/02/2022: Khu phố An Quới phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 19/02/2022: Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ từ 08 giờ đến 17 giờ.

4. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 12/02/2022: Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là; tổ 8 ấp Thuận Phước xã Truông Mít và tổ 6 ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 18/02/2022: Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 19/02/2022: Tổ 12, 14 ấp Tân Định 2 xã Suối Đá từ 08 giờ đến 17 giờ.

5. HUYỆN CHÂU THÀNH

– Ngày 14/02/2022: Ấp Thành Đông, Thành Trung xã Thành Long từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 16/02/2022: Ấp Bắc Bến Sỏi, Thành Tây xã Thành Long từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 17/02/2022: Ấp Sa Nghe xã An Cơ từ 08 giờ đến 17 giờ.

6. HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 11/02/2022: Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới, Cây Xoài xã Thanh Phước; ấp Suối Cao A xã Phước Đông và ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 12/02/2022: Ấp Đường Long, Bến Mương xã Thạnh Đức; ấp Phước Hội, Phước Tây, Phước An, Phước Bình xã Phước Thạnh; ấp Phước Đức B xã Phước Đông và ấp 3, 6 xã Bàu Đồn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 16/02/2022: Ấp Phước Đức A xã Phước Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 17/02/2022: Ấp Cây Trắc xã Phước Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 18/02/2022: Ấp Cây Xoài xã Phước Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 19/02/2022: Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước từ 08 giờ đến 17 giờ.

7. HUYỆN BẾN CẦU

– Ngày 14/02/2022: Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 16/02/2022: Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08 giờ đến 11 giờ 30.

8. HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày09/02/2022: Ấp Thạnh Phú, Tân Bình xã Tân Hiệp từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày15/02/2022: Ấp Đông Tiến xã Tân Đông và ấp Tân Xuân xã Tân Phú từ 08 giờ đến 17 giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN

– Ngày 08/02/2022: Ấp 4 xã Trà Vong từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày09/02/2022: Ấp Tân Thanh xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/02/2022: Tổ 10 ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 11/02/2022: Tổ 5 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 08 giờ đến 17 giờ. Tổ 6 ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp từ 13giờ30 đến 17 giờ.

– Ngày 12/02/2022: Tổ 4 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Tổ 6 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 13/02/2022: Tổ 2, 4 ấp 3 xã Trà Vong từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 3 ấp Cầu xã Tân Phong và tổ 2 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 15/02/2022: Tổ 6 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 16/02/2022: Tổ 8 ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08 giờ đến 11 giờ 30.

– Ngày 17/02/2022: Ấp Thanh Tân xã Mỏ Công từ 08 giờ đến 17giờ.

– Ngày 18/02/2022: Tổ 10 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong từ 08 giờ đến 17 giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ:

https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Nguồn:https://rd.zapps.vn/detail/1208242721877709843?id=450d9e5bdb1e32406b0f&pageId=1208242721877709843&broadcastId=e94f69e448a1a1fff8b0

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.