Tin tức

Các trường tổ chức dạy học 2 buổi, bán trú và nội trú

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh có văn bản số 584/SGDĐT-GDTrH chỉ đạo các trường THPT, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc được tổ chức dạy 2 buổi, bán trú, nội trú cho học sinh.

Trường Mẫu giáo Rạng Đông (Thị xã Hoà Thành) đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh minh hoạ)

heo đó, kể từ ngày 28.2.2022, các trường học sẽ tổ chức dạy 2 buổi, bán trú, nội trú với điều kiện phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Bên cạnh đó, các trường cũng khôi phục nghi thức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, tổ chức mở rộng các hoạt động giáo dục của đơn vị đúng quy định, phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương.

Trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, các đơn vị trường học phải báo cáo tình hình dạy, học về phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố. Các đơn vị quản lý có nhiệm vụ báo cáo về cho sở Giáo dục và Đào tạo đến khi có chỉ đạo mới.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua các hệ thống thông tin, mạng xã hội hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.

Các đơn vị trường học hướng dẫn phụ huynh học sinh rà soát các trường hợp học sinh bị bệnh hoặc nghi nhiễm Covid-19 trước khi đến trường. Đối với phụ huynh học sinh nếu các em bị bệnh hoặc nghi nhiễm Covid-19 cần cho học sinh ở nhà và báo cáo nhà trường không để các trường hợp F0 đến trường

Nguồn:Báo Tây Ninh

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.