Tin tức

Ngày 21.2, Sở GD&ĐT có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng cơ sở giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch của đơn vị được hướng dẫn tại mục II.2 của Kế hoạch số 107/KH-SGDĐT ngày 13.1 của Sở GD&ĐT. Hàng tuần, cơ sở giáo dục đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 (phụ lục 4, 5, 6, Kế hoạch số 107/KH-SGDĐT); thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được hướng dẫn tại Phụ lục 1, 2 của Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15.10.2021 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Nhà trường, đơn vị quản lý theo dõi tình hình tổ chức dạy học trực tiếp; báo cáo hằng ngày về Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT đến khi có chỉ đạo mới.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, công tác y tế trường học cho học sinh, phụ huynh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua mạng xã hội hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.

Hướng dẫn phụ huynh và rà soát học sinh bị bệnh hoặc nghi nhiễm Covid-19 trước khi đến trường, cho học sinh ở nhà và báo cáo nhà trường, không để các trường hợp F0 đến trường.

Kể từ ngày 28.2, cơ sở giáo dục được tổ chức dạy 2 buổi và thực hiện bán trú, nội trú, bảo đảm các yêu cầu về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Nhà trường khôi phục nghi thức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị theo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên được tổ chức dạy học trực tiếp kể từ ngày 22.2, bảo đảm thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được hướng dẫn tại phụ lục 1 của Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15.10.2021 của Bộ GD&ĐT.

Báo Tây Ninh

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.