Tin tức

Công an tỉnh Tây Ninh:Triển khai dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD

Mới đây, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD mức độ 3, mức độ 4 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Việc xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú, cấp CCCD. Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD trên môi trường trực tuyến; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNEID bảo đảm hiệu quả, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, cấp CCCD.

Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú gồm: đăng ký thường trú (đăng ký nhập sinh; hộ từ ngoài tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến; hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; hộ ngoài xã trong huyện đến; nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; hộ trong xã đến; nhân khẩu trong xã đến; nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; hộ định cư ở nước ngoài về; chân khẩu lao động học tập ở nước ngoài về; phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về; chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình; các trường hợp khác); đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng.

Các dịch vụ cung cấp trên cổng dịch vụ công về cấp CCCD: cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ, cấp giấy xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD.Đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, đơn vị sẽ quyết liệt chỉ đạo trong triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD đối với công tác làm “sạch dữ liệu” thông tin dân cư, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm

Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắp chip điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nguồn:Tây Ninh Online

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.