admin

Thông báo: Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 14/3/2022 đến 20/3/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

Thông báo: Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 14/3/2022 đến 20/3/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 1. HUYỆN GÒ DẦU :
 • Ngày 14/3/2022: Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 15/3/2022: Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh và ấp Bông Trang xã Thạnh Đức từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 16/3/2022: Ấp Trâm Vàng 1, Xóm Đồng xã Thanh Phước từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 17/3/2022: Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 19/3/2022: Ấp Suối Cao A xã Phước Đông và ấp Phước Đông xã Phước Thạnh từ 08 giờ đến 17 giờ.
 1. THỊ XÃ HÒA THÀNH :
 • Ngày 15/3/2022: Khu phố Long Thới, Long Kim, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung và tổ 9, 10, 11 ấp Long Khương xã Long Thành Nam từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 17/3/2022: Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 18/3/2022: Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 19/3/2022: Ấp Giang Tân, Bến Kéo, Long Yên, Long Bình, Long Khương (trừ tổ 9, 10, 11) xã Long Thành Nam từ 08 giờ đến 17 giờ.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :
 • Ngày 14/3/2022: Khu phố Lộc Hòa phường Lộc Hưng từ 07 giờ 30 đến 17giờ. Ấp Bình Phước xã Phước Bình từ 08 giờ đến 11 giờ 30.
 • Ngày 15/3/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.
 • Ngày 16/3/2022: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.
 • Ngày 17/3/2022: Khu phố An Phú, An Khương phường An Tịnh từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.
 • Ngày 18/3/2022: Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.
 • Ngày 19/3/2022: Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.
 • Ngày 20/3/2022: Ấp Bình Hòa xã Phước Bình từ 08giờ đến 17 giờ.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :
 • Ngày 15/3/2022: Ấp Phước Lộc xã Phước Minh từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 18/3/2022: Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Phan từ 08 giờ đến 17 giờ.
 1. HUYỆN CHÂU THÀNH :
 • Ngày 15/3/2022: Ấp Cầu Trường (trừ tổ 1, 2, 3) xã Hảo Đước từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 16/3/2022: Tổ 1, 2, 3 ấp Cầu Trường và tổ 11 ấp Bàu Sen xã Hảo Đước từ 08 giờ đến 11 giờ 30.
 • Ngày 19/3/2022: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Ấp Phước An xã Phước Vinh 08 giờ đến 17 giờ. Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH :
 • Ngày 17/3/2022: Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 19/3/2022: Khu phố 2, 4, 6 phường 4 từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Khu phố 5 phường 3; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh và khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh từ 08 giờ đến 17 giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU :
 • Ngày 15/3/2022: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 17/3/2022: Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 18/3/2022: Ấp B xã Tiên Thuận từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 20/3/2022: Ấp Voi xã An Thạnh từ 08 giờ đến 17 giờ.
 1. HUYỆN TÂN CHÂU :
 • Ngày 15/3/2022: Ấp 2 xã Suối Ngô từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 19/3/2022: Ấp Tân Cường xã Tân Hà từ 08 giờ đến 17 giờ.
 1. HUYỆN TÂN BIÊN :
 • Ngày 14/3/2022: Tổ 8 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 15/3/2022: Tổ 4 ấp Thạnh Sơn và tổ 5 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây; ấp Tân Đông 1, Tân Đông 2 xã Tân Lập từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Tổ 10 khu phố 6 Thị trấn từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
 • Ngày 18/3/2022: Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc từ 08 giờ đến 17 giờ.
 • Ngày 19/3/2022: Ấp Tân Thanh xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ

https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC

Vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.