Tin tức

Tin covid tại Tây Ninh ngày 8/3
Hôm nay ghi nhận 1176 ca tăng 475 ca so với hôm qua

  • Ngoài tỉnh: 08 ca (nhập cảnh).
  • Huyện Bến Cầu: 35 ca (giảm 08). Trong đó: Lợi Thuận 04 ca; Long Chữ 03 ca; Long Giang 01 ca; Long Khánh 06 ca; Long Phước 01 ca; Long Thuận 06 ca; thị trấn Bến Cầu 09 ca; Tiên Thuận 05 ca.
  • Huyện Châu Thành: 171 ca (tăng 78). Trong đó: An Bình 11 ca; An Cơ 04 ca; Biên Giới 08 ca; Đồng Khởi 13 ca; Hảo Đước 06 ca; Hòa Hội 05 ca; Hòa Thạnh 12 ca; Ninh Điền 11 ca; Phước Vinh 06 ca; Thái Bình 24 ca; Thanh Điền 31 ca; Thành Long 08 ca; thị trấn Châu Thành 26 ca; Trí Bình 06 ca.
  • Huyện Dương Minh Châu: 109 ca (tăng 53). Trong đó: Bàu Năng 18 ca; Bến Củi 12 ca; Cầu Khởi 05 ca; Chà Là 05 ca; Lộc Ninh 05 ca; xã Phan 11 ca; Phước Minh 20 ca; Phước Ninh 03 ca; Suối Đá 06 ca; thị trấn DMC 10 ca (01 ca nhập cảnh); Truông Mít 14 ca.
  • Huyện Gò Dầu: 109 ca (tăng 49). Trong đó: Bàu Đồn 16 ca; Cẩm Giang 03 ca; Hiệp Thạnh 15 ca; Phước Đông 13 ca; Phước Thạnh 03 ca; Phước Trạch 10 ca; Thạnh Đức 19 ca; Thanh Phước 14 c; thị trấn Gò Dầu 16 ca.
  • Thị xã Hòa Thành: 101 ca (tăng 43). Trong đó: Hiệp Tân 15 ca; phường Long Hoa 29 ca; Long Thành Bắc 20 ca; Long Thành Nam 10 ca; Long Thành Trung 10 ca; Trường Đông 07 ca; Trường Hòa 05 ca; Trường Tây 05 ca.
  • Huyện Tân Biên: 115 ca (tăng 73). Trong đó: Hòa Hiệp 03 ca; Mỏ Công 09 ca; Tân Bình 13 ca; Tân Lập 19 ca; Tân Phong 07 ca; Thạnh Bắc 02 ca; Thạnh Bình 12 ca; Thạnh Tây 16 ca; thị trấn Tân Biên 33 ca; Trà Vong 01 ca.
  • Huyện Tân Châu: 147 ca (tăng 58). Trong đó: Suối Dây 08 ca; Suối Ngô 45 ca; Tân Đông 18 ca (01 ca nhập cảnh); Tân Hà 08 ca; Tân Hòa 12 ca; Tân Hội 16 ca; Tân Hưng 01 ca; Tân Phú 08 ca; Tân Thành 01 ca; Thạnh Đông 13 ca; thị trấn Tân Châu 17 ca.

  • Thành phố Tây Ninh: 189 ca (tăng 41). Trong đó: Bình Minh 12 ca; Hiệp Ninh 24 ca; Ninh Sơn 33 ca; Ninh Thạnh 11 ca; phường I 32 ca; phường II 07 ca; phường III 30 ca; phường IV 28 ca; Tân Bình 08 ca; Thạnh Tân 04 ca.
  • Thị xã Trảng Bàng: 192 ca (tăng 95). Trong đó: An Hòa 28 ca; An Tịnh 33 ca; Đôn Thuận 08 ca; Gia Bình 21 ca; Gia Lộc 33 ca; Hưng Thuận 04 ca; Lộc Hưng 12 ca; Phước Bình 16 ca; Phước Chỉ 06 ca; phường Trảng Bàng 31 ca.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.