Tin tức

Thông báo việc tạm ngưng cung cấp điện các khu vực để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

Trong c

Trong các ngày từ 18/4/2022 đến 24/4/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 18/4/2022: Khu phố Ninh Hòa, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tân và ấp Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/4/2022: Khu phố 2 phường 1; khu phố 2 phường 2; khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn và ấp Bàu Lùn, Bình Trung xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 18/4/2022: Ấp Long Yên, Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam và ấp Trường Đức xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/4/2022: Khu phố Long Đại, Long Thời phường Long Thành Bắc; ấp Trường Thọ xã Trường Hòa và ấp Trường Phước xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc và ấp Trường An, Long Hải xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 21/4/2022: Khu phố Long Thành, Long Trung phường Long Thành Trung; ấp Trường Huệ xã Trường Tây và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/4/2022: Khu phố 4 phường Long Hoa; khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc và ấp Trường Lộc xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/4/2022: Ấp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa và ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông từ 07giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 18/4/2022: Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng từ 06giờ đến 06giờ30. Khu phố An Thành phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Bình Quới xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 19/4/2022: Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình và khu phố An Thới phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng và ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 21/4/2022: Khu phố An Bình, An Khương, An Phú phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ. Khu phố An Thành phường An Tịnh từ 06giờ30 đến 07giờ và từ 17giờ đến 17giờ30.Ngày 22/4/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 19/4/2022: Ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/4/2022: Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày 18/4/2022: Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 23/4/2022: Ấp Rộc xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/4/2022: Ấp Phước Hòa, Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hội xã Phước Thạnh và ấp 5 xã Bàu Đồn từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 18/4/2022: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ và ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ngày 20/4/2022: Ấp B xã Tiên Thuậntừ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 21/4/2022: Ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Bình xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Long Thịnh xã Long Khánh từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 22/4/2022: Khu phố 2, 3 Thị trấn và ấp A xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/4/2022: Khu phố 1 Thị trấn và ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 4 Thị trấn từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày18/4/2022: Ấp Tân Hòa, Tân Trung, Đồng Kèn xã Tân Thành và ấp 2 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày19/4/2022: Ấp 7 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày23/4/2022: Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông từ 07giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 18/4/2022: Tổ 3 khu phố 3 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 khu phố 3 Thị trấn từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 19/4/2022: Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Tổ 1 ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 21/4/2022: Tổ 5 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 22/4/2022: Tổ 3 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 23/4/2022: Tổ 5 khu phố 6 Thị trấn và tổ 6 ấp Tân Khai xã Tân Lập từ 08giờ đến 11giờ30.

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trong các ngày từ 18/4/2022 đến 24/4/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 18/4/2022: Khu phố Ninh Hòa, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tân và ấp Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/4/2022: Khu phố 2 phường 1; khu phố 2 phường 2; khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn và ấp Bàu Lùn, Bình Trung xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 18/4/2022: Ấp Long Yên, Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam và ấp Trường Đức xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/4/2022: Khu phố Long Đại, Long Thời phường Long Thành Bắc; ấp Trường Thọ xã Trường Hòa và ấp Trường Phước xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc và ấp Trường An, Long Hải xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 21/4/2022: Khu phố Long Thành, Long Trung phường Long Thành Trung; ấp Trường Huệ xã Trường Tây và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/4/2022: Khu phố 4 phường Long Hoa; khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc và ấp Trường Lộc xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/4/2022: Ấp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa và ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông từ 07giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 18/4/2022: Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng từ 06giờ đến 06giờ30. Khu phố An Thành phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Bình Quới xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 19/4/2022: Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình và khu phố An Thới phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng và ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 21/4/2022: Khu phố An Bình, An Khương, An Phú phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ. Khu phố An Thành phường An Tịnh từ 06giờ30 đến 07giờ và từ 17giờ đến 17giờ30.Ngày 22/4/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 19/4/2022: Ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/4/2022: Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày 18/4/2022: Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 23/4/2022: Ấp Rộc xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/4/2022: Ấp Phước Hòa, Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hội xã Phước Thạnh và ấp 5 xã Bàu Đồn từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 18/4/2022: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ và ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ngày 20/4/2022: Ấp B xã Tiên Thuậntừ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 21/4/2022: Ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Bình xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Long Thịnh xã Long Khánh từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 22/4/2022: Khu phố 2, 3 Thị trấn và ấp A xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/4/2022: Khu phố 1 Thị trấn và ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 4 Thị trấn từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày18/4/2022: Ấp Tân Hòa, Tân Trung, Đồng Kèn xã Tân Thành và ấp 2 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày19/4/2022: Ấp 7 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày23/4/2022: Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông từ 07giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 18/4/2022: Tổ 3 khu phố 3 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 khu phố 3 Thị trấn từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 19/4/2022: Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/4/2022: Tổ 1 ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 21/4/2022: Tổ 5 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 22/4/2022: Tổ 3 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 23/4/2022: Tổ 5 khu phố 6 Thị trấn và tổ 6 ấp Tân Khai xã Tân Lập từ 08giờ đến 11giờ30

Công ty điện lực thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ

https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.