Tin tức

Thông báo: Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 09/5/2022 đến 15/5/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 09/5/2022: Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 10/5/2022: Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc và ấp Long Hải xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 11/5/2022: Ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 12/5/2022: Ấp Trường Đức xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 13/5/2022: Ấp Trường Phú xã Trường Đông và ấp Năm Trại xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 09/5/2022: Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng và ấp Trảng Sa xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Giang xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 10/5/2022: Ấp Trảng Cỏ xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 11/5/2022: Khu phố An Thành phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 12/5/2022:Khu phố Lộc Thanh phường Lộc Hưng và khu phố Gia Tân phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 13/5/2022:Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.Ấp Phước Tân xã Phước Bình từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 09/5/2022: Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 10/5/2022: Tổ 10 ấp Tân Định 1 và ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá; tổ 10 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi; ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 11/5/2022: Tổ 2, 3 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi; tổ 13, 14 ấp Tân Định 1 và ấp Phước Hòa xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờNgày 12/5/2022: Tổ 12 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá và ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/5/2022: Ấp Bình Linh xã Chà Là từ 06giờ đến 18giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày 09/5/2022: Ấp Vịnh xã An Cơ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh và ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 13/5/2022: Tổ 22 ấp Bến Cầu xã Biên Giới từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tân Long xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/5/2022: Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vinh từ 07giờ đến 07giờ30. Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi; ấp Trường xã Hảo Đước và xã An Cơ từ 08giờ đến 11giờ30.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 10/5/2022: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 11/5/2022: Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh; ấp 3 xã Bàu Đồn và ấp Suối Cao B xã Phước Đông từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 14/5/2022: Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh;ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước và ấp Xóm Mía xã Phước Trạch từ 07giờ30 đến 17giờNgày 15/5/2022: Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang xã Thạnh Đức từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 12/5/2022: Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Ngày 15/5/2022: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận và xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 09/5/2022: Tổ 6, 8 ấp Thạnh Hòa và ấp Thạnh Phú xã Thạnh Bình từ 07giờ đến 17giờ.Ngày 10/5/2022: Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 3 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 11/5/2022: Tổ 1, 2 ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình từ 07giờ đến 17giờ.Ngày 12/5/2022: Ấp 1 xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 14/5/2022: Ấp Thạnh Lộc, Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 07giờ đến 17giờ.

Xin thông báo đến tổ chức/Cá nhnâ thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ:

https://cskh.evnspc.vn

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.