Tin tức

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện các khu vực để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

Trong các ngày từ 16/5/2022 đến 22/5/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 16/5/2022: Khu phố 2 phường 1 và ấp Bình Trung xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 21/5/2022: Ấp Long Hải, Trường An xã Trường Tây từ 07giờ đến 17giờ.Ấp Long Khương xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 18/5/2022: Ấp Phước Tân xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 19/5/2022: Khu phố Lộc Hòa, Lộc Thanh phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 22/5/2022: Đường số 5, 6, 12, 13 KCN Trảng Bàng từ 07giờ đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 16/5/2022: Tổ 9 ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/5/2022: Tổ 7 ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/5/2022: Tổ 6 ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày 20/5/2022: Tổ 3, 4 ấp Thanh Phước xã Thanh Điền từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/5/2022: Ấp Thanh Đông, Thanh Trung, Thanh Phước (trừ tổ 3, 4) xã Thanh Điền và xã Thái Bình từ 07giờ30 đến 17giờ. Xã Long Vĩnh từ 07giờ30 đến 08giờ và từ 16giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 17/5/2022: Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/5/2022: Ấp Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức và ấp Cẩm An xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/5/2022: Ấp 4, 5, 7 xã Bàu Đồn và ấp Phước Đức B xã Phước Đông từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 18/5/2022: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Khu phố 4 Thị trấn và ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 20/5/2022: Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận; ấp Bảo xã Long Giang và ấp Ngã Tắc xã Long Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Tân xã Long Giang và ấp Long Thạnh xã Long Chữ từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 21/5/2022: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày16/5/2022: Ấp Tân Hòa xã Tân Phú; ấp Đông Hà, Đông Biên xã Tân Đông; ấp Tân Kiên xã Tân Hà và ấp Trảng Trai, Con Trăn xã Tân Hòa từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/5/2022: Ấp 7 xã Suối Dây và ấp Hội Thạnh, Hội Tân xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/5/2022: Ấp Tà Dơ, Tân Trung xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/5/2022: Ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/5/2022: Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Hưng xã Thạnh Đông từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 16/5/2022: Tổ 2 ấp Tân Hòa xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/5/2022: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây và ấp Thạnh Phú xã Thạnh Bình từ 07giờ đến 17giờ.Ngày 18/5/2022: Tổ 4, 6 ấp Sân Bay xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/5/2022: Tổ 6 ấp Thạnh An xã Thạnh Tây và tổ 3 ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

Xin thông báo đến thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ:

https://cskh.evnspc.vn

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.