admin

Thông báo: Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 23/5/2022 đến 29/5/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

THÀNH PHỐ TÂY NINH :

– Ngày 24/5/2022: Khu phố 2 phường 1 và ấp Bình Trung xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 27/5/2022: Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Kinh Tế xã Bình Minh 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 28/5/2022: Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH :

– Ngày 27/5/2022: Ấp Trường Xuân, Trường Thiện xã Trường Hòa từ 07giờ đến 17giờ.

– Ngày 28/5/2022: Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :

– Ngày 25/5/2022: Ấp Phước Lợi xã Phước Bình và ấp Phước Bình xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 26/5/2022: Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 27/5/2022: Khu phố An Thành, An Phú phường An Tịnh; khu phố Lộc Bình, Lộc Vĩnh phường Lộc Hưng và ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 28/5/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu, An Đước phường An Tịnh; khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng; khu phố An Lợi phường An Hòa; khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; ấp Tân Thuận, Cầu Xe xã Hưng Thuận và ấp Trảng Sa xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 11giờ30.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :

– Ngày 27/5/2022: Tổ 10 ấp Láng xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/5/2022: Tổ 9 khu phố 1 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH :

– Ngày 23/5/2022: Ấp Thành Bắc xã Thành Long từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 25/5/2022: Ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ.

-Ngày 27/5/2022: Ấp Suối Muồn xã Thái Bình từ 08giờ đến 10giờ30. Ấp Thanh Trung xã Thanh Điền từ 10giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 28/5/2022: Tổ 22 ấp Bến Cầu xã Biên Giới từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tân Long xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU :

– Ngày 24/5/2022: Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 26/5/2022: Ấp Phước Bình A, Phước An xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 27/5/2022: Ấp Phước Đức xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 28/5/2022: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức và ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU :

– Ngày 23/5/2022: Khu phố 1 Thị trấn; ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận và ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 27/5/2022: Ấp Long Phi xã Long Thuận và ấp Bảo xã Long Giang từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Đông xã Long Phước từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Phước Trung xã Long Phước và ấp Xóm Khách xã Long Giang từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 28/5/2022: Ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30.

HUYỆN TÂN CHÂU :

– Ngày23/5/2022: Xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN :

– Ngày 23/5/2022: Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 3 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 25/5/2022: Ấp Xóm Tháp xã Tân Phong từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 29/5/2022: Khu phố 1, 2, 5, 6 Thị trấn; tổ 6 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp; ấp Cầu xã Tân Phong và các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập từ 06giờ đến 18giờ.

Thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trân trọng kính chào./.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.