admin

Thông báo: Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 04/7/2022 đến 10/7/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

THÀNH PHỐ TÂY NINH :

– Ngày 06/7/2022: Ấp Tân Hòa xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/7/2022: Ấp Tân Phước xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/7/2022: Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/7/2022: Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08 giờ đến 17 giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH :

– Ngày 04/7/2022: Khu phố Long Mỹ, Long Thời phường Long Thành Bắc và ấp Trường Thiện xã Trường Hòa từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 05/7/2022: Ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 06/7/2022: Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa và ấp Trường Lưu xã Trường Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/7/2022: Ấp Long Khương xã Long Thành Nam từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/7/2022: Ấp Trường Huệ xã Trường Tây từ 08 giờ đến 17 giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :

– Ngày 04/7/2022: Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 05/7/2022: Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 07/7/2022: Khu phố Chánh, Phước Hiệp phường Gia Bình từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 08/7/2022: Khu phố Lộc Thành, Lộc Vĩnh, Lộc Phước phường Lộc Hưng từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :

– Ngày 04/7/2022: Tổ 8 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 05/7/2022: Tổ 2 ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 06/7/2022: Tổ 6 ấp 3 xã Bến Củi từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 07/7/2022: Tổ 10 ấp 1 xã Bến Củi từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/7/2022: Tổ 8 ấp A1 xã Phước Minhtừ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/7/2022: Tổ 12 ấp Phước Tân 1 xã Phan từ 08 giờ đến 17 giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH :

– Ngày 04/7/2022: Ấp Sân Lễ xã Hảo Đước từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 06/7/2022: Ấp Sa Nghe xã An Cơ từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/7/2022: Ấp An Cơ xã An Cơ từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/7/2022: Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền và ấp An Điền xã An Bình từ 08 giờ đến 11 giờ 30.

HUYỆN GÒ DẦU :

– Ngày 04/7/2022: Ấp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh và ấp 3, 6 xã Bàu Đồn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/7/2022: Ấp Rỗng Tượng xã Thanh Phước từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/7/2022: Ấp Phước Hội xã Phước Thạnhtừ 08 giờ đến 17 giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU :

– Ngày 05/7/2022: Ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông và ấp 4 xã Suối Ngô từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 06/7/2022: Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội và ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp từ 08 giờ đến17giờ.

– Ngày 07/7/2022: Ấp Tân Tiến xã Tân Phú từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày08/7/2022: Ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày09/7/2022: Ấp Tân Xuân xã Tân Phú và ấp Đông Thành xã Tân Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN :

– Ngày 04/7/2022: Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Tổ 3, 5 ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 05/7/2022: Tổ 10 ấp Tân Tiến xã Tân Lập và tổ 6 ấp Tân Thạnh xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/7/2022: Tổ 8 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/7/2022: Khu phố 3, 4 Thị trấn từ 08 giờ đến 11 giờ 30.

Xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trân trọng kính chào./.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.