Tin tức

Thực hiện cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06)

Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung hoàn thành việc cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện, trong đó giao cho tỉnh Tây Ninh đến ngày 30/9/2022 phải đạt chỉ tiêu 327.407 hồ sơ.

Để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho ngườiđủ điều kiện, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động nắm được quyền lợi, trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử và vận động công dân, người thân chủ động hợp tác đến làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác cấp CCCD có gắn chíp điện tử khi có yêu cầu.

2. Công an tỉnh

– Xây dựng kế hoạch cao điểm triển khai cấp CCCD trên địa bàn tỉnh từ nay đến ngày 30/9/2022, sớm hoàn thành chỉ tiêu của Bộ Công an giao, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị sẳn sàng đảm bảocông tác thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, đảm bảo chặt chẽ, khoa học.

– Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh dự trù kinh phí hỗ trợ cho lực lượng tham gia cấp CCCD.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tây Ninh đẩy mạnhtuyên truyềnnhững tiện ích củathẻ CCCD có gắn chíp điện tử và mã QR gắn với triển khai thực hiện Đề án 06 trên lĩnh vực giải quyết các thủ tục, giấy tờ cho người dân.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp và hướng dẫn quyết toán kinh phí phục vụ công tác cấp CCCD theo quy định.

5. Sở Tư pháp chỉ đạo phòng Tư pháp, cán bộ tư pháp cấp xã tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an giải quyết nhanh thủ tục, làm lại giấy khai sinh cho người dân đến làm CCCD (đối với các trường hợp trong giấy khai sinh không có ngày, tháng sinh) .

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tạo điều kiện cho lực lượng Công an thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại các trường học ngay khi bắt đầu khai giảng năm học mới.

8. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn về chủ trương của UBND tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện cấp CCCDtrên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện chongười lao động đến làm CCCD.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội để các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân và người thân… làm CCCD,giao nhiệm vụ cho đồng chí Tổ trưởng tổ tự quản phải phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền, vận động tất cả người dân đến làm CCCD.

10. Sở Nội vụ tiếp tục vận động chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động cho đồng bào dân tộc, các tổ chức tôn giáo đến làm CCCD.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động thực hiện việc cấp CCCD.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương tạo điều kiện phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất về kinh phí, cơ sở vật chất cho lực lượng cấp CCCD lưu động tại địa phương đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Nguồn:https://rd.zapps.vn/detail/1208242721877709843?id=ad288ba63de3d4bd8df2&pageId=1208242721877709843&broadcastId=e7e6b7e8abad42f31bbc&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=33

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.